Real Estate

 

Meštiansky dom s.r.o., ako člen DayCom Group, sú investormi a developermi na realitnom trhu v Slovenskej republike. Firemné portfólio disponuje úspešne realizovanými projektmi v oblasti rezidenčných, obchodných a administratívnych stavieb, ako aj prípravou projektov pre logistiku a ľahký priemysel.

Bytová výstavba a rezidencie

Monitoring objektov a lokalít vhodných pre túto kategóriu developerských aktivít spočíva v hľadaní greenfieldov, brownfieldov, rôznych prelúk v zastavanom území ako aj samotných bytových domov, ktoré sú časom predurčené k rekonštrukciám.

Obchodné a administratívne priestory

Do tejto kategórie záujmu našej spoločnosti spadajú lokality a objekty situované v blízkosti strategických dopravných a migračných uzlov v spádových oblastiach okresných miest a v centrách jednotlivých mestských častí. Naša skupina taktiež disponuje množstvom vlastných objektov, ktoré sú využiteľné pre administratívne účely a ponúka ich na predaj, alebo k dlhodobému prenájmu pre strategických operátorov.

Logistika a ľahký priemysel

V tejto oblasti sústreďuje skupina hlavnú pozornosť na rýchlo sa rozvíjajúci ukrajinský realitný trh a stavebné technológie s ním spojené. V rámci Slovenska a Čiech sa zaujímame o strategické pozemky celoeurópskeho významu, vhodné pre centralizáciu rôznych výrobných a distribučných centier nadnárodných spoločností.