ZMYSEL PRE DETAIL

 

Investície do budúcnosti

 

VIAC >>

 

 

 

 

 

 

>

     

 

 

  

 

 

 

<

 

 

 

 

FINANČNÉ PRÍLEŽITOSTI

 

Zodpovednosť, flexibilita, komunikácia

 

VIAC >>

 

 

O spoločnosti

DayCom Group je private equity skupina pôsobiaca predovšetkým v oblasti venture kapitálu v Slovenskej a Českej republike. Skupina má zastúpenie v Bratislave a Prahe. Toto rozmiestnenie jej dáva priestor na maximálne využitie know-how pri posudzovaní investičných príležitostí.

DayCom Group je inovatívnya investičný subjekt, ktorý rešpektuje a dodržiava investičné a etické princípy v podnikaní.

DayCom Group sa na trhu profiluje najmä v oblasti private equity so zameraním na venture kapitál, kde investuje svoje vlastné finančné prostriedky, najmä formou vstupu do základného kapitálu. Ide o financovanie rannej fázy firmy (tzv. seed alebo start-up) až po fázu expanzie. 

Z histórie

DayCom Group vznikol v roku 2008. Do roku 2011 skupina zameriavala svoju činnosť najmä na poskytovanie služieb obchodníka s pohľadávkami. Od roku 2011 nasledovala spolupráca s významnými finančnými skupinami a inštitúciami pôsobiacimi na slovenskom a českom trhu, čo prispelo k tomu, že sa spoločnosť začala viac sústreďovať na realizáciu vlastných investičných zámerov.

Pre dosiahnutie svojich cieľov a pre efektívnejšie riadenie investičných projektov boli založené *špecializované spoločnosti*, ktoré realizovali jednotlivé projektové zámery.